Sparka folk - lösningen på Uppsalas problem

Uppsala kommun borde säga upp folk för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det säger centerns oppositionskommunalråd Lars O Ericsson efter att den senaste prognosen visat att kommunen väntas gå back med 318 miljoner i år.
-Vi måste se över personalbilden. Mellan tummen och pekfingret kanske det handlar om tusen personer, det skulle behövas, säger Lars O Ericsson. Den senaste prognosen visar på minus 318 miljoner, vilket beror på att skatteintäkterna minskat men också på att planerade besparingarna i verksamheterna med störst ekonomiska problem, grundskolan och äldreomsorgen, inte fått så stor effekt som man trott. Kommunledningen ska nu träffa nämnden med störst problem för att se varför besparingarna inte ger effekt. Moderata oppositionskommunalrådet Cecilia Forss tror att de parterna i kommunens beställar och utförarsystem skriver orealistiska avtal med varandra. Att utföraren får för lite pengar för att klara sina uppdrag. Hon tycker att beställaren borde priotiera hårdare, eller att utföraren skulle säga till att de inte kommer att kunna håll avtalen. Kontakta reportern: Lisa Helgesson