Maktstrid i Moskén

En ny strid om vem som ska bestämma över moskén i Uppsala har blossat upp, i helgen gick det så långt att polisen fick tillkallas för att stoppa slagsmål mellan rivaliserande grupper. Nu vädjar uppsalamuslimer om hjälp av myndigheterna innan det uppstår fler bråk.
Tumultet uppstod då ett antal personer i islamiska föreningen inte släpptes in på föreningsstämman i moskén. Securitas vakter hade hyrts in för att hålla ordning men stämningen blev allt mer hätsk och till slut fick en stor polisstyrka dirigeras till platsen. Helgens händelse är bara kulmen på en konflikt som pågått i flera år i islamiska föreningen, en konflikt som handlar om vem som ska sitta i styrelsen och ha makten över moskén. Hot och våld i strid om makt Mustafa Kamal, som är sekretarare i styrelsen menar att det handlar om ett antal personer som genom hot och våld försöker ta makten över i styrelsen: - Jag har själv blivit hotad. Det finns många muslimer som inte besöker moskén på grund av detta våld, säger han. Den person han pekar ut är Mohamed Kadri som i somras tillsammans bröt sig ut och bildade en egen styrelse som nu också gör anspråk på att vara föreningens riktiga styrelse. Mohamed Kadri å sin sida menar att sittande styrelse bedriver verksamheten som en sekt där det bara är personer med viss etnisk bakgrund som får vara med och att man sprider lögner. - Han springer till polisen och anmäler oss för en massa brott som vi inte gjort. Tillexempel har han amält mig för att jag vill explodera moskén, det är bara lögner. Vädjar om hjälp På fredag är det dags för fredagsbön igen något som brukar samla ca 500 troende i Uppsala. De rivaliserande grupperna tillhör till samma inriktning inom islam men kommer från olika länder. Oron är nu påtaglig inom båda lägren för att konflikten ska trappas upp. Båda sidor vädjar nu till polisen och Uppsala kommun att gripa in för att få en lösning på konflikten innan något händer. - Det här måste lösas annars kommer det att bli kaos och våld, och det kommer att hända många saker om myndigheterna inte ingriper, säger Mustafa Kamal. Kontakta reportern: Jonas Alsgren