Oklart om besparingar på Akademiska

Det är fortfarande oklart hur besparingarna på Akademiska Sjukhuset ska gå till.
Gårdagens chockbesked innebär att 100 läkare ska bort från sjukhuset. En del uppgifter ska tas över av annan personal och enligt sjukhuschefen Erik Hemmingsson finns det arbetsuppgifter som läkarna gör i dag som helt kan tas bort. Men exakt vad det är vet inte sjukhuschefen i dag. - Jag har resonerat som de flesta chefer att det har funkat. Förändringsarbete är förenat med vissa ansträngningar och möter ofta stort motstånd. Det har heller inte varit ett uttalat krav från politikerna att komma till rätta med ekonomin. Nu är det det och då är det bara att ta itu med det. Varför bestämmer man sig först för att sparka 100 läkare innan man vet vad som ska sparas? - I den bästa av världar skulle man förstås ställt sig frågan vilka uppgifter som ska ligga på läkarna och vilka uppgifter som är patientbefrämjande. Då kanske vi inte skulle ha haft den situation vi har i dag, säger Hemmingsson. Tanken från sjukhusledningens sida är att renodla läkarrollen. En stor del av arbetstiden i dag består av pappersarbete och det ska i framtiden kunna utföras av annan personal än läkare. Men vad exakt vad som ska göras annorlunda vet inte sjukhusledningen i dag. Det arbetet börjar alltså nu efter beskedet att 100 läkare ska bort. Läkarfackets ordförande Torbjörn Karlsson tycker att sjukhusledningen har agerat slappt och att beslutet har fattats i panik. - Man har varit oerhört otydlig med signaler ner till verkstadsgolvet. Vi upplever att sjukhusledningen har suttit helt tyst i båten och inte visat någon färdriktningen under det år som har gått. Nu ser vi en drastisk katastrofartad åtgärd som allvarligt kommer att skada sjukhuset, säger Karlsson. Kontakta reportern: Ola Björnör