Ekonomiska problem för moské

Striden bland muslimerna i Uppsala om moskén har lett till stora ekonomiska problem för moskén.
Islamiska föreningen som driver verksamheten i moskén får inte längre några statliga bidrag. Under lång tid har moskén bara haft kallvatten eftersom man inte klarat av att betala räkningarna. När den nya styrelsen i våras tog över verksamheten fann man obetalade räkningar för drygt 200 000 kronor. Det automatiska brandlarmet var till exempel inte betalt under hela 2002 och föreinngen hade dragit på sig betalningsanmärkning på obetalda telefonräkningar. Nu har man lyckats betala av alla gamla räkningarna men problemen kvarstår. Några statsbidrag får föreningen inte eftersom man ligger i fejd med den muslimska riksorgansition som man söker bidrag genom. Advokatkostnaderna för olika rättstvister uppgår till tiotusentals kronor per år. Och de interna stridigheterna verkar ha skrämt många medlemmar på flykten. Trots att det finns tusentals troende muslimer i Uppsala har man i dag bara drygt 100 betalande medlemmar. Totallt har föreningen intäkter på cirka 15 000 kronor varje månad. Det skulle behövas det dubbla för att gå runt. - Med de tillgångar vi har kan vi driva verksamheten i tre månader till. Sen blir det problem om vi inte får statsbidrag, säger Mustafa Kamal, sekreterare i Islamiska föreningen i Uppsala. Kontakta reportern: Jonas Alsgren