Rikskriminalen vill ha DNA-register

Polisen borde få större möjligheter att använda sjukvårdens DNA-register. Det tycker rikskriminalens chef Lars Nylén.
Han vill också att DNA-registreringen ska öka och att reglerna borde vara ungefär den samma som för fingeravtryck. För att polisen ska få registrera en persons fingeravtryck krävs det i princip att personen ska ha begått ett brott med fängelse i straffskalan. 190 000 personer finns i fingeravtrycksregistret i dag, bara 2 000 är DNA-registrerade.