Klagomål i Håbo möts med leende

I Håbo kan du snart gnälla fritt utan att bli åthutad. I alla fall om du ringer till kommunen, där har man tagit fram en ny klagomålspolicy. Och det är vänligt bemötande som gäller.
- Många tyckte att vi skulle ge möjlighet till våra kommunmedborgare att få säga vad man tycker om vår kommunala service, det säger Karin Lindbom som arbetar på socialförvaltningen i Håbo Kommun. Vid årsskiftet ska Håbo Kommuns nya Klagomålspolicy börja användas. Egentligen är det helt enkelt en slags handledning till alla kommunens anställda med instruktioner för hur de bättre ska bemöta klagomål från innevånarna. Det rör sig alltså inte om något särskilt telefonnummer som man ska ringa till om man vill anmärka på nåt. Instruktionerna är en slags lathund med lite råd hur man som kommunanställd ska svara när någon klagar. Så här står det bland annat: KOM IHÅG! * Be alltid om ursäkt, det betyder mycket för den som klagar * Förklara vad som gick fel, skyll inte på andra * Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas * Vidta åtgärder * Följ upp åtgärderna * Sprid dina erfarenheter till andra