Flyttlasset går till Alsike

Många väljer att flytta till Alsike nu och tomtpriserna där har mer än fördubblats på tre år.
Mellan 550 tusen och 650 tusen kostar i dag en tomt i Alsike, enligt Upsala nya tidning. Ungefär 60 procent av de nyinflyttade är Stockholmare, men det är också många Uppsalabor som lockats till Alsike.