Uppsalabor biskopskandidater

Flera Uppsalabor är heta inför det kommande biskopsvalet i Skara den 4:e November. Från Uppsala ställer Ingemar Söderström och Bo Larsson upp. Vid valet samlas 450 röstberättigade präster och lekmän för att välja en efterträdare till Lars Göran Lönnermark som går i pension nästa sommar.