Myggbekämpning utökas

Nästa sommar föreslås området för den biologiska myggbekämpningen runt Dalälven att utökas.
Knappt har den första nattfrosten lagt spröd is över älvängarna i Nedre Dalälvsområdet förrän projektet Biologisk myggkontroll drar igång planeringen inför de kommande årens besprutning av stickmyggslarver med BTI. Nu har man också den utredning om den framtida myggbekämpningen som landshövding Mats Svegfors gjort på regeringens uppdrag att luta sig mot. Där föreslår han ett program fram till och med 2008 under vilken tid man skall fortsätta forska kring bekämpningens miljöeffekter, utveckla bekämpningsmetoderna och annat som är kopplat till den bekämpning som nu pågått under några i främst Gysinge, Österfärnebo och Tärnsjöområdena. Som en garant för att bekämpningsprogramet skall överleva under de kommande föreslår Mats Svegfors att staten skall bistå med fem miljoner årligen. Pengar som tas ur de tre berörda länsstyrelsenas regionala medel Nu utökas alltså området som skall besprutas, nästa år med Hedesunda-fjärden och nedströms Avesta, för att sedan under åren fram till 2008 även gälla nedströms Näs bruk och Söderfors och slutligen Nationalparken och naturreservaten i nedre dalälvsområdet. Knappt nio miljoner kostar insatserna.