Spriten - boven bakom många sjuka

Alkoholmissbruk är en vanligare orsak till långtidssjukskrivning och förtidspension än vad som syns i statistiken.
Ett effektivt sätt att nå patienter med alkoholmissbruk är att helt enkelt ställa frågan om alkoholvanor i samband med läkarbesöket. En undersökning som gjorts bland rattfyllerister i Uppsala län visar att tio år efter ett trafikfylleribrott var hälften av de dömda förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna.