Hyreshöjningen orimlig

Uppsalahems hyreshöjning är orimlig! Det säger hyresgästföreningen under förhandlingarna av hyrorna nästa år.
På grund av ökade kostnader för reparationer och höjda elpriser och värmetaxor så har Uppsalahem tidigare aviserat en hyreshöjning på 5,1 %. Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att hyrorna i Uppsalahem redan är bland de högre i landet och att Uppsalahem ändå beräknar att gå med 10 miljoner kronor i vinst nästa år. Utan höjningen.