Hjärtsjuka får bäst vård i Uppsala

Den som är akut hjärtsjuk får bättre vård i Uppsala län jämfört med resten av landet. Här får tre fjärdelar av de som har akuta hjärtproblem röntga kranskärlen, och har därmed större chans att överleva en hjärtinfarkt.
- Chansen att överleva kan påverkas av vilket landsting man bor i därför att behandlingsrutinerna är olika. Professor Lars Wallentin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala ansvarar för en studie som visar på skillnaderna i hjärtvården. Mer än 20 000 svenskar om året får en hjärtinfarkt och ungefär hälften av dem skulle få bättre vård om de fick kranskärlen röntgade. Den här typen av röntgen har blivit betydligt vanligare och fler överlever en hjärtinfarkt. Men vården skiftar mellan landstingen, skriver tidningen Dagens Medicin i dag. I Uppsala får nästan åtta av tio av dem med akuta hjärtproblem, till exempel en blodpropp, röntga sina kranskärl. I norrbottens och västernorrlands landsting är det långt färre, bara tre av tio, som får den chansen.Lars Wallentin tycker att resultatet borde bli en tankeställare för de ansvariga i landsting som inte vill satsa på kranskärlsröntgen.