Polisen dröjde med att utreda våldtäkt

I ett helt år blev en anmälan om våldtäkt liggande hos Uppsalapolisen. Nu får polisen kritik av chefsjustitieombudsmannen för att de inte tog tag i anmälan.
Fallet gäller en 17-årig flicka som uppgett att hon blivit våldtagen av en utpekad gärningsman. Det är helt oacceptabelt att en utredning om våldtäkt av en flicka under 18 år läggs åt sidan under så här lång tid, anser chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh. Polisen har förklarat dröjsmålet med sjukdom och hög arbetsbelastning på familjevåldsenheten.