Sista Viggen har lyft från F16

Bit för bit monteras F16 flottiljen i Uppsala ner. Idag gick en epok i graven då det sista Viggen planet flögs till Halmstad för att skrotas. Pilot för dagen var överstelöjtnanat och stf. flottiljchef Jan-Olof Persson.
Det här känns ärofullt på flera sätt, säger Jan Olof Persson. - Jag hade förmånen att få leverera det första Viggenplanet till F16 , det var 1988. Men det är klart att det är väldigt vemodigt också. - Kan du summera Viggen epoken? - Det har varit fantastiskt, det var det första systemflygplanet med riktig datorisering med stora möjligheter att avspana och skydda stora områden.