Låt kriminella plugga men med rehabilitering

Det är bra om fler fångar på landets fängelse får möjlighet att studera på universitet - men bara om de får rehabilitering samtidigt.
Det säger Lars Olsson från KRIS, Kriminellas revansch i samhället, om kriminalvårdsstyrelsens initiativ att förenkla för fångar att studera. Kriminalvårdsstyrelsen vill alltså göra det lättare för internerna att studera. I det nya programmet tänker kriminalvårdsstyrelsen bl a göra internet tillgängligare men också utvidga samarbetet med universiteten. Lars Olsson är positiv till insatserna, men menar att man måste kombinera det här med rehabiliteringsinsatser så att man inte utbildar kriminella som inte tänker byta bana. - Sätter vi in det i fel sammahang så utbildar vi kriminella. Ett exempel är en intern som läste ekonomi och beställde in böcker om de största ekobrotten. Risken är att de fångar som behöver utbildning bäst inte får läsa, om det visar sig att kriminella utnyttjar systemet på fel sätt. Kontakta reportern: Lisa Helgesson