Mer jobb på slakteriet i Uppsala

Charkkoncernen Swedish meats ska spara pengar och 400 personer måste nu sluta på sina arbeten. För Uppsalas del blir det i stället trettio nya tjänster.
Värst drabbas Umeå där verksamheten helt läggs ned. På flera slakterier flyttas verksamheten till andra orter, till exempel ska Uppsala nu utföra fler styckningar än tidigare. Trettio nya tjänster kommer till slakteriet i Uppsala. Neddragningarna inom koncernen inleds nästa år och ska vara genomförda till 2006. Målet är att företaget ska redovisa en vinst på minst 300 miljoner kronor under 2006.