Länsflagga knyter samman upplänningar

I dag fick Upplands länsvapen en mycket upphöjd position. Sedan klockan nio i morse vajar flaggan, ett rött fält med ett riksäpple av guld, på taket till Uppsala slott.
- Jag tycker att det är viktigt att vi använder den här länssymbolen vi har. Den är ett tecken på samhörighet mellan alla upplänningar och för länet, sa flagghissaren Anders Björck. Flaggan hänger på slottstaket och kommer vara hissad varje dag förutom då det är svensk flaggdag. - Har vi en flaggstång så ska vi använda den. Jag tycker att vi har en lite svag identitet här i Uppland. Det är inte som i Småland, Skåne eller i Dalarna, söger landshövding Anders Björck, som tog initiativet till den nya flaggan.