Inget svar på utsläpp i Fyrisån

Uppsala Kommun gjorde igår dykningar i den underjordiska bäck i Svartbäcken varifrån det utsläpp i Fyrisån som upptäcktes häromdagen misstänks komma ifrån. Men man lyckades inte hitta någon källa. Däremot vet man att det inte handlar om något farligt ämne.
I det stora rör man dök i simmade fiskar som borde ha dött om det funnits något akut toxiskt ämne i vattnet. Under helgen kommer vattenprover att analyseras för att ta reda på vad det var som gav vattnet en underligt grön färg, och varifrån det kom.