Nytt hopp för hotad brandstation

Den nedläggningshotade brandstationen i Skyttorp kan nu räddas. I går lade politikerna i Uppsala ett förslag om att utvidga budgeten så att brandstationen kan få vara kvar.
Tidigare har över tretusen namnunderskrifter samlats in från oroliga i området, vilket nu har lett till att de styrande partierna i Uppsala, socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet föreslår att räddningsnämndens budget ska utökas dom kommande åren.