Många barn utan modersmålsträning

Runt 300 barn i Uppsala, som har anmält att de vill ha modersmålundervisning i förskolan får inte det i dag. Det trots att alla barn som pratar ett annat språk hemma har rätt till stöd.
Det är inte bara den samiska flickan Sunna Simma, som vi berättade om tidigare i veckan, som inte har fått modersmålsstöd på förskolan trots att hon har rätt till det. När det gäller hennes fall har kommunen kritiserats av Skolverket, men det är också runt 300 andra barn, vars föräldrar anmält att de vill ha modersmålsstöd får inte det idag, kommunen har ordnat stöd åt 560. Leena Westberg-Eriksson, chef på modersmålsenheten i Uppsala kommun säger att detta, dels beror på att avtalet mellan kommunens uppdrags- och produktionsorganisationer inte blivit klart förrän nyligen, men också på att de pengar de fått är för snålt tilltagna.