Mångfalden usel på studentkårerna

Studentkårerna speglar inte hur det ser ut ute på universiteten. De som engagerar sig i kårarbetet är en homogen grupp, både vad gäller bakgrund och ålder.
De flesta som engagerar sig i kårarbetet är i 25-årsåldern, går liknande utbildning, har inga barn och har akademiskt utbildade föräldrar. Ändå är en tredjedel av dagens studenter över 30, och en majoritet av dem har barn. Det visar en undersökning som Sif har gjort. Sif kritiserar kårerna för sin rekrytering och bristen på mångfald.