Englund får pris för sina kartor

Författaren och professorn Peter Englund har nästan alltid kartor och mycket geografiska beskrivningar med i sina verk. För det här får han nu Lantmäteriets 375-årspris på 75 000 kronor.
I motiveringen sägs bland annat att Englunds akademiska kunskap och litterära briljans har lyft fram kartan och dess stora betydelse för Sveriges och Europas framväxt.