Nej till folkomröstning

Kommunledningen vill inte ha någon folkomröstning när det gäller barnomsorgen i Uppsala. I går berättade vi om en ideell förening som samlat in 8 000 namnunderskrifter för att få till en folkomröstning för att öka valfriheten inom barnomsorgen.
- När det gäller sådana frågor så tycker jag inte att de är lämpade för folkomröstning. - Varför inte? - Därför att på samma sätt kunde man ställa en fråga om äldrepolitiken, om trafikpolitiken, om trettio olika politiska områden, och då har man satt den representativa demokratin ur spel, säger kommunalrådet Stavros Giangozoglu (s). Det föräldrarföreningen HARO vill är att man bland annat ska kunna vara hemma med sina egna barn längre än ett år och få pengar från kommunen. Ett så kallat kommunalt vårdnadsbidrag. Det har folkomröstats om kommunalt vårdnadsbidrag tidigare, i två andra svenska kommuner, men där har regeringen gått in och stoppat det kommunala vårdnadsbidraget. - Jag tycker inte att det här är en fråga för kommunen att ta ställning till , säger Stavros Giangozoglu.