Försämrad vinst för Uppsalahem

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem redovisar en vinst på 42 miljoner för dom första åtta månaderna i år, det är en försämring med 18 miljoner jämfört med året innan.
Det är ökade kostnader för framförallt energi som ligger bakom det försämrade resultatet. Enligt Uppsalahem har också kostnaderna för reparationer och skötsel ökat kraftigt.