Överklaganden mot avfallsförbränning avslås

Miljööverdomstolen avvisar tre överklaganden mot Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala.
För ett år sen fick Vattenfall ett villkorat tillstånd som överklagades av tre personer. Men miljööverdomstolen har alltså beslutat att verksamheten kan tillåtas och att lokaliseringen kan godtas.