"Ta bort karensdag"

Den försäkringsmedicinska kommittén inom Stockholms läns landsting föreslår att karensdagen ska tas bort under influensatider och att man ska kunna vara sjukskriven i upp till två veckor utan läkarintyg.

Det skriver kommittén till Försäkringskassan och Socialstyrelsen, i ett förslag för att minska smittspridningen av den nya influensan.

De föreslår också att läkare ska kunna ge medicinska intyg per telefon i de fall där läkaren kan bedöma patientens hälsotillstånd utan ett personligt möte.