Zetterbergs varslar 36

Zetterbergs i Östervåla varslar 36 av 153 anställda på grund av lägre orderingång. De flesta från verkstadsgolvet.
Zetterbergs, som tillverkar tippflak och dumperpåbyggnader, är starkt beroende av byggsidan i samhället. Nu startas få eller inga nya projekt. Det är framförallt marknaden i Sverige och Skandinavien som ligger lågt just nu. Torbjörn Eriksson, vd för Zetterbergs produkt AB säger till Upplandsnytt att han ändå räknar med en rejäl uppgång i framtiden, och att man då kommer behöva mer folk.