Uppsala-lärare får fint pris

Lärarna Gunilla Gustavsson och Katariina Peltola har fått bokförlaget Natur och Kulturs lärarpris på 75 000 kronor för deras sätt att använda nya grepp i språkundervisningen.
Gunilla som jobbar på Sunnerstaskolan har svensktalande elever medan Katariina som jobbar på Treklangens förskola i Uppsala har elever som talar 14 olika språk. Men genom att använda svenska barnböcker i undervisningen och ett faddersystem mellan de båda klasserna har barnen kunnat mötas. Olikheterna har blivit något positivt och eleverna har kunnat lära sig saker av varandra.