Bandyplansbesked dröjer

Det är fortfarande oklart hur det blir med bandyplanen på Skutskärs IP i Älvkarleby kommun.

Kommunen tycker att bandyplanen kostar för mycket pengar och därför har Skutskärs bandy gått in och erbjudit sig att ta över driftskostnaderna. Men under den kommande säsongen får planen stå utan is och frågan om vem som ska stå för driftskostnaderna är långt ifrån löst.

Kommunen har tillsatt en grupp som ska se över förslaget, men än så länge dröjer kommunens besked. Lars Skytt, socialdemokratiskt kommunalråd i Älvkarleby kommun, förklarar varför:

- Ja, det är en stor investring i så fall för kommunen och ett stort åtagande och då vill ju politikerna se vad det är de går in i för någonting.

Och när kommer Arenagruppen få vet iom det blir något eller inte?

- Ja, den här gruppen har ju fått fram till årsskiftet att diskutera med dem och vad det är för substans i de siffror som de ha lagt fram och vad de har för... De måste ju hitta flera sponsorer eller bidragsgivare än kommunen om det här ska gå att genomföra.

När tror du att sista ordet är sagt i den här frågan?

- Jag kan inte svara på det, säger Lars Skytt.

Åsa Wistedt
asa.wistedt@sr.se

Det sa Lars Skytt, socialdemokratiskt kommunalråd i Älvkarleby kommun

Reporter Åsa Wistedt.