Många avåkningar efter snöfall

Det ymniga snöfallet har idag lett till en mängd avåkningar i hela länet. Bland annat har många bussar kört av vägarna eller fastnat. Mest drabbat har kustområdet varit där det också kommit mest snö. Enligt vakthavande befäl vid Uppsalapolisen har det dock inte varit några olyckor av den allvarligare arten.