Doctrina polisanmäls

Uppsala kommun polisanmäler Doctrinagymnasiet. Enligt kommunen har Doctrinagymnasiet under vårterminen 2009 begärt bidrag för elever som redan slutat vid skolan.

Anmälan handlar om fem elever som Doctrinagymnasiet begärt bidrag för. Enligt kommunen har en helt avbrutit gymnasiestudierna och de andra fyra bytte under januari och februari 2009 från Doctrinagymnasiet till andra gymnasieskolor.

- Vi misstänker brottligt förfarande, säger Mohamad Hassan (fp) Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN.