Sparförslag klubbade i Uppsala

De besparingar som bland annat kan innebära att runt femtio tjänstemän får gå från Uppsala kommun klubbades igår av en enig kommunstyrelse.
Andra besparingar är att kommunen ska dra in på timvikarier och övertidsarbete. Ekonomin är nu så dålig att budgetramarna för de två kommande åren nu rivs upp och ses över. Bland annat ska man se över vad det skulle innebära om man sköt upp en fjärdedel av alla investeringar nästa år och se över hårdare krav på alla chefer att hålla budget.