Trögt beslutsfattande om slutförvar

Just nu pågår markundersökningarna i Östhammar på platsen för ett eventuellt framtida slutförvar av kärnbränsle. I Finland har man kommit mycket längre, där har man redan bestämt sig och börjat borra på orten Eurajokki.
Bergborren arbetar sig ner i det finska urberget och Johanna Hansen på Possiva, Finlands motsvarighet till Svensk kärnbränslehantering, SKB, säger att man i Finland mycket har tagit efter de idéer runt slutförvaret som utveckalts i Sverige. Bland annat metoden för slutförvaret av atomavfallet, den så kallde KBS-3 metoden. Trots att man börjat långt senare än i Sverige och använder samma metod så har man kommit mycket längre i Finland. Carl Johan Nässén är Östhammars kommuns planeringschef när det gäller slutförvaret av använt kärnbränsle. Han har sin bestämda uppfattning om varför finländarna varit snabbare. - Det är ju "management by perkele" som man säger i Finland, det vill säga att de fattar beslut mycket snabbare än vad vi gör. Finnarna har nog mindre behov av att vaska fram demokratiska beslut, säger Nässén. Ja, det är alltså genom en snabbare beslutsprocess som man varit snabbare. Man valde helt enkelt ut två orter, på den ena sa man nej, och då var det bara orten Eurajokki kvar. Men Johanni Ninimäki, kommunalråd i Euråminne kommun tycker inte att de har blivit överkörda - Kommunen har fått vara med och säga sitt i processen och ser slutfrövaret snarare som en chans för orten Eurojokki att leva upp efter att ha tappat folk.