Spermadonatorer sökes

Nu går Akademiska sjukhuset ut och söker fler spermadonatorer. Reproduktionscentrum vid sjukhuset har i dag elva registrerade donatorer men behöver fler frivilliga för att möta behoven.

Behovet av donatorer ökar stadigt och man välkomnar alla friska män i åldern 20-47 år.

Vid reproduktionscentrum genomförs varje år cirka tusen fertilitetsbehandlingar, varav närmare 100 med hjälp av spermiedonationer.

– Vi behöver nyrekrytera minst sex nya donatorer årligen för att möta den ökande efterfrågan, säger Johannes Gudmundsson, överläkare vid reproduktionscentrum.