Våg-forskare från Uppsala drog vinstlott

Mats Leijon, på Uppsala Universitet har fått ett stipendium på 400 000 kronor av Civilingenjörs Förbundet. Totalt 30 personer får dela på 2,2 miljoner i miljöstipendier för forskning och examensarbeten. Mats Leijon från Uppsala får det största bidraget av alla, för sin forskning om modellering och design av linjärgenerator av vågkraftverk.