Rödgrön plan i Uppsala

För första gången presenterade de rödgröna partierna i Uppsala idag en gemensam plan för hur kommunen ska styras om de vinner valet om ett år. Den gamla harangen "vård, skola, omsorg" har nu snarast blivit "vård, skola, klimat".

–  Det är ett rödgrönt alternativ med stort grönt inslag, säger Niclas Malmberg(Mp). Det är spårvagnssatsningarna men också att vi får bort biltrafiken från innerstaden, stor satsning på busstrafiken och på förnyelsebar energiproduktion med vindkraft, solceller och energigrödor.

Förutom satsningen på spårtrafik syns inslaget av klimattänk i flera av de rödgrönas idéer om hur Uppsala ska styras framöver. Lokalt producerad mat till de äldre, tillagad nära istället för de inplastade matpaketen som transporterats lång väg och klimatsmarta boendeformer som finns med i deras bostadspolitik, där man för övrigt lovar fler hyresrätter i Uppsala.

Annars presenterades frågor som vi hört tidigare från det rödgröna blocket. Så snabbt som möjligt ska det bli mindre barngrupper och högre lärartäthet, lovar vänsterpartisten Ilona Satzmari Waldau.

–  Vi ser att vi har alldeles för stora grupper och vi kommer att minska dem, säger hon och menar också att de har en rejäl satsning på barn och ungas fritid.

–  Vi vet att mer än var tionde barn i Uppsala lever i fattigdom, säger hon.

Ett nytt ansikte i Uppsalas kommunpolitik visade upp sig på allvar för media under fredagen, socialdemokraten Marlene Burwick, idag landstingpolitiker men inför valet om ett år partiets första namn till kommunalrådspost i Uppsala. På fredagens pressmöte pratade hon bland annat om vikten av att de äldre ska få ha samma hemtjänstpersonal.

–  Idag finns det avskräckande exempel när allt för många personer kommer hem till dig under en dag eller en vecka. Vi kommer att titta på hur kan vi jobba i kommunen för att bättre lägga scheman och ha en bättre grundbemanning, säger hon.

För första gången står nu alltså de tre partierna med ett gemensamt alternativ inför valet 2010, men menar ändå att de har egna partifrågor.

–  Om man vill lägga ännu mer vikt på klimat- och miljöfrågor så är natuligtvis miljöpartiet det första alternativet, säger Niclas Malmberg(Mp).

–  Vänsterpartiet är det parti som tydligast står för solidaritet, säger Ilona Satzmari Waldau(V).

 Men vad är det som särskiljer er socialdemokrater i den här gruppen?

–  Vi har väldigt mycket som är gemensamt i de här tre partierna. Men vi tycker själva att vi kombinerar en helhet, säger Marlene Burwick (S).


Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se