Homovigsel skjuts på framtiden

Beslutet om att homosexuella ska få genomföra kyrklig vigsel - har än en gång skjutits på framtiden. Kyrkomötet ska låta kyrkostyrelsen arbeta fram ett underlag i frågan, dessutom ströks en mening i förslaget om att ett beslut ska tas inom den här mandatpersioden. Nu finns igen tidsram satt.