Nytt forskningscentra

Uppsala Universitet får ett av tre centra för arbetslivsforskning, som finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

Forskarna ska studera bland annat hur globaliseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden och väldfärdsmodellen, men också frågor kring arbetslöhet, som hur sambanden arbetslöshet och hälsa ser ut. För att kunna utföra studierna kommer forskarna att årligen få 5 miljoner kronor i 10 år.