Bygge i Stabby backe trots protester

Det kommer att byggas en ny skola i Stabby backe i Uppsala, trots stora protester från boende i närheten. Byggnadsnämnden godkände idag detaljplanen som gör det möjligt att bygga i en del av Stabbyskogen, ett område som många velat bevara eftersom många leker, promenerar eller motionerar där idag.