Uppsalas nationer stänger ute "icke studenter"

En enkät som Upplandsnytt gjort bland landets kårer visar att Uppsala och Lund hör till de orter där det är svårast i landet att komma in på.
Uppsala är en av dom få studentstäderna i landet där det är tvång på att lösa ett gästleg för å få komma in på pubar å fester - även om man studerar vid nåt annat universitet. På en del ställen får man till och med ta med sig en kompis som inte pluggar, så är det i Luleå, Linköping och på Gotland. Men i Uppsala och Lund är reglerna mer strikta. Till Uppsalas studentpubar kommer man bara in om man pluggar - å den som läser vid nåt annat universitet måste lösa ett särskilt tillfälligt gästleg får å släppas in genom dörren.