Vårdcentraler slås ihop

Genom sammanslagningar kan sex vårdcentraler i länet komma att bli tre, enligt ett förslag för att spara pengar. Bland annat föreslås Fålhagens vårdcentral slås ihop med Samariterhemmets.

- Vi ser inga som helst vinster med att vi skulle slås samman med någon annan mottagning, säger husläkaren Kerstin Dahlström.

- Jag tror att det finns en risk att enskilda patienter kan komma i kläm. Mottagningen blir ju så mycket större att den enskilde blir med anonym.

Förslaget som fått personalen på Fålhagens vårdcentral att reagera inenbär att sex vårdcentraler slås ihop. Fålhagen med Samariterhemmet, Länna med Knutby och Kungsgärdet med Luthagen.

I förslaget ingår också att fler vårdcentraler skulle bli privata. De som nämns är Öregrund, Nyby, Bålsta och Skutskär.

Folkpartistiske landstingsrådet Ismail Kamil säger att politikerna inte diskuterat frågan ordentligt än och vill inte kommentera, men ett beslut om vilka förändringar som ska utredas vidare väntas redan på måndag. Enligt uppgift till Upplandsnytt ska sammanslagningen av vårdcentralerna Kungsgärdet och Luthagen inte vara aktuell längre. Det är däremot den mellan Fålhagen och Samariterhemmet och i Fålhagen där de har 8 500 listade patienter ser de anställda ingen vinst alls med förslaget.