Dyra lokaler för Uppsala kommun

Uppsala kommun betalar 5 miljoner mer i år för sina lokaler än innan den stora omorganisationen. Det visar en granskning som kommunens revisorer gjort. Då var ändå tanken att den nya organisationen skulle spara pengar.
En orsak är att kommunen ännu inte blivit av med till exempel kommundelskontoren, gamla och tomma lokaler med en kostnad på 3 miljoner kronor. Ett annat problem är att de nya lokalerna är mycket dyra i hyra, dubbelt så dyra som de gamla lokalerna. En extrakostnad på två miljoner. Först om två år räknar kommunens tjänstemän med att lokalkostnaderna blir lägre, men Eva Mårtensson på fastighetskontoret säger att de har svårt att bedöma hur mycket lägre kostnaderna kommer att bli. Kommunrevisionen vill nu att kommunen följer upp hur lokalförändringarna fungerat, vad omflytningen kostat och att alla anställda får information om resultetet. Kontakta reportern: Lisa Helgesson