Vite mot resecentrum

Bygget av resecentrum vid Uppsala station har stött på patrull. Vid en inspektion upptäckte Arbetsmiljöverket att anställda höll på att montera tak på fyra meters höjd, helt utan fasta fallskydd.

Enligt Arbetsmiljöverket riskerade takläggarna allvarliga personskador och allt arbete på över två meter har nu stoppats, det får bara återupptas om säkerheten förstärks. Skulle Resecentrum bryta mot stoppet riskerar de 50.000 kronor i böter.