Pengar till idrottselever

Uppsala kommun fördjupar sitt samarbete med Upplands idrottsföreningar, som ansvarar för kommunens elitidrottsutbildningar på gymnasienivå.

Ett femårigt avtal, som möjliggör för föreningarna att planera mer långsiktigt och anlita kompetenta tränare till ungdomarna, har tecknats.

Uppsala kommun fördjupar sitt samarbete med Upplands idrottsföreningar, som ansvarar för kommunens elitidrottsutbildningar på gymnasienivå.

Ett femårigt avtal, som möjliggör för föreningarna att planera mer långsiktigt och anlita kompetenta tränare till ungdomarna, har tecknats.

Astrid Jansson går på Celsiusskolans elitidrottsprogram och ser stora fördelar med detta.

-Min tränare som jag hade i klubben har blivit anställd av IGU - idrottsliga gymnasieutbildningar - och av skolan, och på så sätt kan han följa med mig upp i gymnasiet. Han vet vilken nivå jag började på och vilket nivå jag är på nu, och han ser min kapacitet för hur bra jag kan bli.

Mohammad Hassan, ordförande i Uppsala kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd är mycket positiv till det avtal som slutits:

- Jag är jätteglad att vi har fått uppdraget. Det här är ett sätt för Uppsala att säkerställa den idrottsliga delen av gymnasieutbildningen. Det är ett unikt upplägg vi har i Uppsala och jag vet att många andra kommuner är lite avundsjuka på oss.

Sveriges olympiska kommitté och Europeiska Fotbollsförbundet har varit här och tittat på samarbetsavtalet, som för Uppsalas del kommer kosta tio miljoner kronor per år.

Stefan Jontell, ordförande i Upplands Idrottsförbund, menar att avtalet är en trygghet för idrottsföreningarna.

-Det betyder att man kan anställa folk på heltid genom att de arbetar både för idrottsförbunder och för sin förening.

Reporter: Christine Odén