Stora besparingar i Enköpingsskola

Gymnasieskolan i Enköping står inför stora besparingar.Enligt ett nytt förslag ska uppemot var femte lärare bort nästa år.
Gymnasieksolan i Enköping ska spara 15 miljoner kronor nästa år och det kommer att innebära stora förändringar. Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på vad som skulle krävas för att hålla budgeten. En del i förslaget är att ta bort mellan 12 och 20 procent av lärarna. En annan del är att låta eleverna betala 1000 kronor per termin för skolmaten. Dessutom ska man enligt förslaget hålla nere lärarnas löneökningar och ta bort möjligheten för elever på fordonsprogrammet att få gratis körkort och slopa modersmålsundervisningen helt. Ännu har politikerna inte fattat beslut i frågan och moderaten Wendelin Müller-Wille, som är ordförande i utbildningsnämnden, säger att han inte tror att alla förslagen kommer att bli verklighet. Enligt honom kan andra besparingsmöjligheter som till exempel distansutbildning komma att bli aktuella. Han hoppas också att kommunfullmäktige ska ge gymnasieskolan mer pengar som kompensation för att det blir fler elever nästa år. Gymnasieläraren Anders Weidung, som har jobbat på Westerlundska i 25 år, blev mycket oroad när han hörde om besparingarna. - Det blir ett väldigt tungt lass att dra för de lärare som blir kvar. Vi har mödosamt försökt arbeta oss upp från några år med en väldigt svår situation i skolan och vi är nu på god väg, men det här är som att skicka tillbaka skolan till den svåra situationen, säger han. Kontakta reportern: Lisa Helgesson