Mer samarbete ska stärka länet

Fler företag och bättre samarbete är ett par exempel på hur tillväxten ska öka och Uppsala län få fler och konkurrensstarkare företag. Det har samarbetsorganet C-framåt beslutat.
Samarbetsorganet C-framåt, med kommuner, näringsliv, landsting och länsstyrelse har nu beslutat om de viktigaste linjerna för att göra regionen lyckosam. Samarbete är ledordet och målet är högre tillväxt. Det säger Bengt-Olov Eriksson, ordförande i tillväxtberedningen, till Upplandsnytt. Han hoppas att regionen inom en tioårsperiod, gärna tidigare, ska ha en tillväxt på minst 2 procent över riksgenomsnittet.