Tuffa tider för kulturen

Nu har lågkonjunkturen nått den kommunala kulturen i Uppsala. Nästa år blir det minskade anslag för flera instanser. Men verksamheter som rör barn och ungdomar satsat politikerna lite extra på.

- Det är vissa saker vi har behövt ge lite extra stöd till och dit hör då biblioteken och även Regina och Biotopia. säger Jan-Erik Wikström, som är folkpartistisk ordförande i Uppsala kulturnämnd.

Vissa får mer andra får mindre. De som nästa år knallar upp till slottet för att besöka Uppsala Konstmuseum får räkna med att antalet utställningar blir färre, kanske också snävare öppettider.

Museet får nästan 9,2 miljoner att klara sig på under 2010. Det är en halv miljon mindre. Även studieförbunden får räkna med ett minskat stöd.

Uppsalas kommunala kulturbudget uppgår nästa år till drygt 156 miljoner kronor - en uppräkning på 0,25 procent jämfört med förra året.

- En så låg uppräkning har inte förekommit i mannaminne och det betyder att det finns nästan inga nya pengar, säger Jan-Erik Wikström.

 Några nya satsningar har egentligen ingen kulturverksamhet råd med nästa år - istället handlar det om effektiviseringar i varierande grad. Det mest påtagliga som kommer ske är att en av de gamla biblioteksbussarna byts ut mot en sprillans ny. Och det kanske är en signal om framtidens biblioteksutbud i Uppsala.

I dagsläget finns 14 bibliotek och tre utlåningsstationer i kommunen. Kulturnämndens ordförande, folkpartisten Jan-Erik Wikström, är inte främmande för tanken att stänga ett eller flera mindre bibliotek och utöka turerna med biblioteksbussarna.

- I till exempel Knutby la vi ner filialen för två år sedan och så har bokbussen ökat och det har betytt att det har lånats mer böcker i dag i Knutby än det gjorde när filialen fanns. När det blir för få öppettimmar kan en bokbuss vara ett bättre alternativ.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se