Miljögifter i Dalälven

I Dalälven finns det fortfarande gifter som DDT och PCB i vattnet trots att de borde ha varit försvunna för länge sedan. Det framgår av en pågående undersökning som Länsstyrelsen Dalarna genomför.

Anita Lundmark på länsstyrelsen svarar så här på frågan om vad som är mest anmärkningsvärt i undersökningen:

- Ja det är väl att vi över huvud taget hittar vissa av de här ämnena, som enligt den lagstiftning som gäller för våra vatten nu, så ska många av de här ämnena inte finnas i våra vatten. Så det är ju lite märkligt att vi hittar dem fortfarande i ett så stort vattendrag som Dalälven.

I vattnet i Dalälven så döljer riktigt otrevliga miljögifter - som egentligen skulle vara försvunna sen länge. Det handlar till exempel om DDT som är förbjudet sen 70-talet och om det cancerframkallande PCB - också det är förbjudet i Sverige sen 70-talet. Nu har miljögifterna alltså hittats i Dalälvens vatten.

- Trots att de inte används i dag, så vitt vi vet, och trots att de har varit förbjudna under väldigt lång tid så får vi dras med dem. De ligger förmodligen någonstans och läcker ut i våra vatten.

Nu går länsstyrelsen vidare och ska undersöka också om det finns gifter botten och i fisken i Dalälven. Förhoppningen är att också hitta de platser som släpper ut gifterna i älven.

Det som har upptäckts är att gifthalterna stiger nedströms längs älven, troligen eftersom nya föroreningskällor tillkommer längsmed Dalälven. Det som kan läcka ut miljögifterna PCB och DDT är till exempel gamla nedlagda soptippar, träimpregneringsplatser, ställverk, transformatorer eller lagringsplatser för kemikalier. Anita Lundmark hoppas att de ska kunna hitta miljöbovarna:

- Det hoppas vi.

Anders Brundell
anders.brundell@sr.se