Enköping

Felanpassad utrustning

Hos försvarets ledningsregemente i Enköping finns fortfarande problem med utrustning anpassad för kvinnliga värnpliktiga, trots stor andel kvinnor. Det skriver Värnpliktsrådet i en rapport till Försvaret.

Försvarsmakten har, enligt värnpliktsrådet, medvetet placerat en större andel kvinnliga värnpliktiga vid ledningsregementet jämfört med övriga regementen i Sverige, och bör därför i större utsträckning anpassa arbetsutrustning för dem.