UKK kräver höjda bidrag

Uppsala konsert och kongress, UKK, kommer att tvingas stänga om de inte får höjt bidrag. Det säger ordföranden Magnus Graner efter att UKK i dag har överlämnat sitt nya budgetförslag till kommunen.

– Vi kan bara konstatera, precis som tidigare, att behovet av bidrag till det här bolaget är storleksordningen 30 miljoner och inte 20 miljoner, som man har antagit hittills.

Du pratar om bidrag, men vad kan ni göra själva för att minska kostnaderna?

– Vi har ständigt arbetat med att förbättra intäkterna och sänka kostnaderna. Vi har sparat ihop ett antal miljoner och det arbetet ska självklart fortsätta. Men vad vi i styrelsen har sagt till vår ägare är att vi gör bedömningen att det på kort sikt inte finns några förutsättningar för UKK att klara sig på de 20 miljoner i bidrag som hittills gäller, säger Magnus Graner.

I oktober kom ledningen för Uppsala Konsert och Kongress med ett förslag på hur de skulle komma till rätta med sina ekonomiska problem.

Men politikerna i styrelsen för Uppsala Stadshus, där konserthuset ingår, nöjde sig inte med svaret, utan gav konserthusledningen i uppdrag att komma med ett nytt förslag.

Det nya förslaget lämnades idag och bland annat vill styrelsen för UKK att bidraget höjs och att man löser problemet kring lokalhyran, som de anser är alldeles för hög.

Men att Uppsala Konsert och Kongress på något sätt skulle ha gjort något fel när det gäller ekonomin tycker inte styrelseordförande Magnus Graner.

– Min uppfattning är den att det här huset sköts oerhört professionellt. Vi har en fantastiskt duktig personal.

Vad händer om ni inte får det här bidraget?

– Då går ju bolaget i konkurs och så stängs verksamheten, säger Magnus Graner.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se